Khoa Học

Sacramento (Châu Ngọc Thủy) - Kể từ đầu tháng 6 vừa qua, các Quận hạt tại tiểu bang California đã bắt đầu nhận đơn xin food Stamp cho những người lãnh tiền già và tiền bệnh, gọi là SSI.

Đạo luật 1811 của tiểu bang California đã đảo ngược qui định trước đây, những người lãnh tiền già và tiền bệnh không được nhận food stamp, vì tiểu bang đã trả thêm tiền phụ giúp đắt đỏ cho những người đang nhận lãnh SSI rồi, nhưng với đạo luật 1811 này thì sẽ giúp cho những người đang nhận SSI được nhận thêm tiền food stamp mỗi tháng.

Đây là ngân khoản do liên bang cung cấp cho những người nhận lãnh tiền già và tiền bệnh được gọi là federal Food Stamps Program. Tại California gọi chương trình này là CalFresh, chữ viết tắt của nguyên văn tiếng Anh là Federal Food Stamps Program in California.

Vậy những người đang nhận lãnh tiền hưu trí có được nhận Food Stamps hay không?

Tiền hưu được gọi là SSA, số tiền được lãnh hưu tùy theo mỗi người khi họ đi làm, năm 2018, số tiền lương hưu cao nhất cho những ngưởi vê hưu là $2,788, năm 2019 được tăng lên $2,861, đây là số tiền lương hưu cao nhất trả cho những người có lương rất cao của trong 10 năm cuối cùng tới ngày họ về hưu. Nói chung, tiền hưu bổng được tính theo số tiền lương hoặc tiền lợi tức của mỗi người khi họ làm ăn. Nếu như những người lãnh tiền hưu trí, hoặc lãnh tiền bịnh trong lúc làm việc thì gọi là SSA, thấp hơn những người lãnh tiền SSI thì được làm đơn xin lãnh thêm trong chương trình SSI, nếu trên 65 tuổi, vì những người đang lãnh hưu non trên 62 tuổi nhưng dưới 65 tuổi thì không được nhận thêm SSI. Những người lãnh tiền hưu phải có thêm chương trình SSI thì mới được nhận Food Stamps.

Hiện nay số tiền căn bản SSI mà gần 40 triệu người dân Mỹ dù sống ở tiểu bang nào đều được nhận là $771, nhưng tại California thì được nhận thêm $160.72 của chương trình California's State Supplemental Payment lên tổng cộng là $931.72 một tháng cho những người độc thân và $1,564.14 cho cặp vợ chồng. Số tiền Food Stamps được lãnh nhiều hay ít là do số tiền chi phí cho đời sống mỗi tháng.

Tại Sacramento quý vị có thể đến County of Sacramento Department Of Huamn Assistance 2450 Florin road.

Còn tại các thành phố khác quý vị tới sở xã hội của Quận hạt để làm đơn.

Châu Ngọc Thủy

10th Year Celebraton & Coronation of Miss Vietnam Sacramento & Northern California 2019, đã được tổ chức tại nhà hàng AA Tasty hôm chiều Chủ Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019.

19 May

Cherry Festival

Published in Tin Tức  |
  Written by Hai Van

Cherry Festival đã được tổ chức tại thành phố nông nghiệp Linden, cách Stockton chừng 20 phút lái xe về hướng Đông con đường Eight Miles Road. Hội chợ đã được tổ chức hôm Thứ Bảy tại trường học Linden mở màn với cuộc diễn hành của các cơ quan của thành phố.

Thành phố Linden thuộc San Joaquin County, với dân số khoảng 1,800 người, hầu hết là chủ nhân các vùng đất nông nghiệp trong thành phố rộng khỏang 7.5 square miles. (Châu Ngọc Thủy)

 

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.