Bắc Triều Tiên tháo bỏ hình Karl Marx & Vladimir Lenin và cờ Đảng CỘNG SẢN tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên tháo bỏ hình Karl Marx & Vladimir Lenin và cờ Đảng CỘNG SẢN tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng

(0 votes)
Saturday, 20 October 2012 09:06 Written by Hai Van

Add comment


Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.