Những người thao túng Cộng Đồng (VACOS) đòi dẹp Ban Hoa Hậu Áo Dài Sacramento (phần 2)

Những người thao túng Cộng Đồng (VACOS) đòi dẹp Ban Hoa Hậu Áo Dài Sacramento (phần 2)

(0 votes)
Thursday, 02 April 2015 12:36 Written by Hai Van

Add comment


Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.