Vụ Khiếu Kiện Ban Tổ Chức "Hát Cho Lá Phiếu Cộng Đồng" lần thứ 2 do Ông Lâm Hữu Đức đứng tên đã bị Ủy Ban Đạo Đức Thành Phố San Jose bác bỏ như lần trước của Ông Bùi Định.

Vụ Khiếu Kiện Ban Tổ Chức "Hát Cho Lá Phiếu Cộng Đồng" lần thứ 2 do Ông Lâm Hữu Đức đứng tên đã bị Ủy Ban Đạo Đức Thành Phố San Jose bác bỏ như lần trước của Ông Bùi Định.

(0 votes)
Saturday, 30 May 2015 08:17 Written by Administrator

Add comment


Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.