Nghề Nail tại Hoa Kỳ: Trường hợp nào người thợ Nail được xem là “independent contractor” theo luật lao động liên bang?

Nghề Nail tại Hoa Kỳ: Trường hợp nào người thợ Nail được xem là “independent contractor” theo luật lao động liên bang?

(0 votes)
Saturday, 29 July 2017 22:18 Written by Hai Van

Add comment


Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2015 Hai Van News. All Rights Reserved.