Có nên đem 25 ngàn đôla của quỹ Little SaiGon giúp đỡ nạn nhân cháy rừng ở Paradise ?

Có nên đem 25 ngàn đôla của quỹ Little SaiGon giúp đỡ nạn nhân cháy rừng ở Paradise ?

(0 votes)
Thursday, 20 December 2018 09:13 Written by Hai Van

Add comment


Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.