Nguyễn Thanh Tú săn "uỷ viên trung ương" của băng đảng Việt Tân - BS Đặng Vũ Chấn: Gây quỹ bỏ túi riêng, trốn thuế và lường gạt cả cộng đồng vùng HTĐ?

Nguyễn Thanh Tú săn "uỷ viên trung ương" của băng đảng Việt Tân - BS Đặng Vũ Chấn: Gây quỹ bỏ túi riêng, trốn thuế và lường gạt cả cộng đồng vùng HTĐ?

(0 votes)
Tuesday, 12 March 2019 09:37 Written by Hai Van

Add comment


Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.