Bất mãn với xếp nhân viên Walmart bắn chết 2 đồng nghiệp, và 1 cảnh sát bi thương

Bất mãn với xếp nhân viên Walmart bắn chết 2 đồng nghiệp, và 1 cảnh sát bi thương

(0 votes)
Wednesday, 31 July 2019 12:54 Written by Hai Van

Add comment


Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.