Tối cao Pháp viện Pakistan bác bỏ tư cách thủ tướng của ông Gilani

Tối cao Pháp viện Pakistan bác bỏ tư cách thủ tướng của ông Gilani

(0 votes)
Thursday, 21 June 2012 12:49 Written by Administrator

Add comment


Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.