Tin Tức

Tị Nạn nào, Cộng Đồng nấy” cũng chẳng sai. Kháng Chiến Bịp hay Việt Tân Ma tồn tại ở hải ngoại tới ngày nay là vì có những phần tử tồi bại toa rập vì tư lợi hoặc vì hư danh.

Xin mời xem: https://damphong.com/2017/05/19/dem-tam-tinh-viet-lich-su-van-de-truyen-thong-bang-phong-dang-van-au/

09 May

"Ngu là quyền tự do."

Published in Tin Tức  |
  Written by Hai Van

“Ăn cắp tiền bạc có thể tha thứ được, nhưng ăn cắp niềm tin, lòng yêu nước là tội bất dung đối với dân tộc Việt Nam ngay khi tổ quốc đang lâm nguy.” Đạm Tiên

Xin mời xem: http://damphong.com/2017/05/09/ngu-la-quyen-tu-do

Họp báo về việc Việt Tân sát hại cố ký giả Đạm Phong, được tổ chức tại San Jose ngày 29 tháng 4 năm 2017

xrm video dưới đây:

Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2015 Hai Van News. All Rights Reserved.