Tin Tức
20 Oct

Albuquerque’s Balloon Fiesta

Published in Tin Tức  |
  Written by Hai Van

Hot Air Balloon Fiesta được tổ chức hàng năm vào tháng 10 tại thành phố Albuquerque, tiểu bang News Mexico và kéo dài 2 tuần đầu của tháng 10 và kết thúc ngày 15 tháng 10, 2017 với hàng trăm hot air balloon từ khắp nơi trên thế giới tụ về đây để bay giải trí. Muốn được đứng trên cái giỏ để bay quanh trong 2 tiếng đồng hồ là $450 cho mỗi người. Có gần 200 ngàn người đến tham dự Hội Chợ Hot Air Ballon trong 2 tuần, giá vé đậu xe là $15 và cửa Hội Chợ và xem Balloon là $10. Video và ảnh Châu Ngọc Thủy.

 

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston - Phần 1&2

http://damphong.com/2017/10/03/hopbaohouston

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston tố cáo Việt Tân - Phần 3

http://damphong.com/2017/10/04/1914

 

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không: “Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết” video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của Nguyễn Thanh Tú.

http://damphong.com/2017/10/02/thi-mang

Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2015 Hai Van News. All Rights Reserved.