Khoa Học

Đã đến lúc phải đưa bọn tay sai và các Hội Đoàn làm tay sai cho Việt Tân ở khắp mọi nơi ra trước pháp luật để bọn chúng đền tội và khỏi còn quậy phá làm cho cộng đồng khắp nơi tan nát. Dẹp được cái bọn lưu manh này thì cộng đồng mới khá được và để thế hệ con cháu chúng ta mới vươn lên được. Bọn chúng là những kẻ cản đường cho giới trẻ và bọn chúng đang lôi kéo giới trẻ hải ngoại trở thành những kẻ lưu manh lường gạt đồng hương.

Chúng tôi ủng hộ việc đài phát thanh Cali By Nigth kiện các tổ chức lưu manh tay sai của Việt Tân để làm sạch bọn bất lương đã lường gạt đồng hương mấy chục năm nay.

Tại Sacramento, các Hội Đoàn nhất là các thành viên trong Hội Thừa Thiên Huế và Little Saigon nay là Phòng Thương Mại, Hội Cao Niên và một số cá nhân có liên quan đến vụ hơn 20 ngàn đôla tiền gây quỹ cho Little đang bị Hội Thừa Thiên Huế giữ, sẽ bị kiện ra tòa trong vòng 6 tháng tới nếu không giải quyết số tiền này.

16 Jan

.

Published in Tin Tức  |
  Written by Hai Van

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2015 Hai Van News. All Rights Reserved.