Khoa Học

Bao nhiêu nhiêu năm qua, nhiiiều ông già sắp chết trong cộng đồng Việt Nam vì quá thiếu hiểu biết, mê muội, hoan tưởng vẫn mơ ngày về Việt Nam làm tướng, làm tá nên bất chất thủ đoạn, mặt mũi để cấu kết với bọn lưu manh buôn bán chống cộng, buôn đấu tranh, buôn thương phế binh để lừa gạt bạn bè, anh chị em và đồng hương, quyên góp tiền bạc làm giàu mấy chục năm nay.

Các ông cần phải nghe để thức tĩnh đừng có lừa đảo nữa, rồi sẽ bị quả báo.

 

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.